Centrul de Reintegrare pentru Persoanele Foste Private de Libertate

Centrul de Reintegrare a Persoanelor Foste Private de Libertate își propune reintegrarea socială a persoanelor eliberate din detenţie, prin oferirea de asistenţă moral-spirituală şi psiho-socială. Centrul este situat în județul Dâmbovița, la 35 de km de vechea cetate de scaun a Ţării Româneşti.

Grupul ţintă: persoanele liberate din unitățile penitenciare, care au participat la activităţile intra-penitenciare cu caracter psiho-social şi moral-spiritual desfăşurate de ASUP, care au manifestat schimbări relevante în atitudini şi conduită pe timpul detenţie şi au cerut sprijinul în continuare pentru reintegrarea lor socială.


Obiective specifice:

– Însuşirea unor valori moral-spirituale creştine, care să devină un puternic factor de stabilitate pentru reintegrarea acestor persoane prin consiliere şi educaţie moral-spirituală creştină.

– Refacerea echilibrului psihic prin acordarea de consiliere psihologică.

– Refacerea laturii sociale a persoanelor fost deţinute, prin acordarea de asistenţă socială specializată: drepturi sociale, acte de identitate, completarea/continuarea studiilor, îndrumare spre alţi specialişti (medic, psiholog, avocat, poliţie etc.), consiliere relaţii de familie şi de grup, terapie comportamentală (adoptarea de atitudini şi comportamente pro-sociale).

– Conversia/reconversia profesională prin educaţia prin muncă, constând în angajarea persoanelor eliberate în activităţi lucrative în secţiile de servicii ale centrului: moară, brutărie, atelier tâmplărie, secţie pentru bolţari, grădinărit (inclusiv solarii).

Numărul beneficiarilor proiectului: 32 persoane (bărbaţi)/an care au fost în atenţia Asociației Serviciul Umanitar pentru Penitenciare, pe timpul desfăşurării activităţilor intra-penitenciar (2 serii constând în 16 persoane/6 luni program de resocializare).