Programul educativ

O societate ai cărei membrii au carenţe în educaţie, este o societate fără speranţă spre un viitor bun, o societate în care nu se pot institui reguli ce au ca rol evoluţia şi dezvoltarerea individuală şi colectivă.

Importanţa educaţiei în cadrul societăţii noastre este uriaşă. O generaţie educată, instruită, căreia i s-au transmis valorile morale, culturale şi istorice, poate duce mai departe moştenirea primită de la predecesori şi poate da şansa viitorului spre mai bine. O societate educată poate face diferenţa între bine şi rău, între influenţele negative şi cele pozitive.

Importanţa educaţiei este esenţială pentru dezvoltarea persoanei în context social şi, implicit, pentru dezvoltarea unei societăţi.

Prin voluntarii specializați (profesori, educatori, etc), ASUP ajută la pregătirea școlară a persoanelor private de libertate.

De asemenea, ASUP susține financiar persoanele private de libertate ce-și exprimă dorința și reușesc înscrierea la o instituție de învățământ superior.