Declarația de misiune

Asociația Serviciul Umanitar pentru Penitenciare își desfășoară activitățile de susținere a nevoilor de ordin general și particular ale persoanelor private de libertate din România, în scopul reabilitării moral-spirituale și psiho-sociale, atât în timpul detenției cât și după liberarea și reintegrarea completă a acestora în familie și societate.

Asociaţia şi-a propus îndeplinirea următoarelor obiective specifice:

 
 • să urmărească restaurarea moral-spirituală şi psiho-socială a persoanelor aflate în detenţie, în principal pe calea educaţiei creştine, considerând că împăcarea omului cu Dumnezeu reprezintă unica soluţie autentică şi eficientă pentru reabilitarea omului faţă de sine însuşi şi faţă de semenii săi;
 • să-şi desfăşoare activităţile umanitare şi educative fără să facă deosebire de rasă, naţionalitate, religie, sex, sau apartenenţă politică;
 • să acorde persoanelor private de libertate asistenţă şi consiliere moral-spirituală, psihologică şi socială, atât individuală cât şi de grup;
 • să restatornicească relaţiile rupte ale persoanei în detenţie cu familia, în vederea acceptării şi reintegrării sale;
 • să medieze relaţiile dintre persoana (fost) deţinută, victima sa şi familia acesteia;
 • să medieze relaţiile dintre persoana (fost) deţinută şi instituţiile şi organele administraţiei locale şi de stat;
 • să acorde, în funcţie de posibilităţi, asistenţă socială şi morală familiilor persoanelor aflate în detenţie;
 • să acorde, în funcţie de posibilităţi, asistenţă socială şi morală victimelor şi familiilor acestora;
 • să urmărească (re)conversia  profesională post-penitenciară a persoanelor eliberate din detenţie, în cadrul centrelor (punctelor) de lucru ale asociaţiei şi/sau în afara acestora;
 • să urmărească reducerea potenţialului delincvenţei şi criminalităţi în mediile sociale cu predispoziţii infracţionale;
 • să întreţină relaţii de informare şi colaborare cu comunitatea şi organele în drept pentru buna desfăşurare a activităţilor întreprinse;
 • să desfăşoare toate activităţile sale cu respectarea întrutotul a legilor ţării, normelor în vigoare şi regulamentului de funcţionare a penitenciarelor din România.